Medlem av Norgeseliten logo

 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Hva gjør du selv?
 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Hva gjør du selv?

Husk: Det er du selv som er ansvarlig hvis det elektriske utstyret og installasjonene ikke er i forskriftsmessig stand. Er du usikker, ta kontakt med ditt everk eller en registrert installatør.

 • Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
 • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Kople til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.
 • Kople til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A med og uten jording.
 • Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og også brytere på ledningen.
 • Kople til og skifte lamper som henger i takkrok e.l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller «sukkerbit», dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontaktene ikke belastes fysisk.
 • Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke Finner du ikke beskrivelse her av det arbeidet du hadde tenkt å gjøre? Da er det sannsynligvis et arbeid du ikke har lov til å utføre selv.

This site uses cookies. For more information click here.