Medlem av Norgeseliten logo

 1. Hjem
 2. Om oss
 3. El-sikkerhet
 1. Hjem
 2. Om oss
 3. El-sikkerhet

Dette er noe av det du bør ta hensyn til når det gjelder sikkerhet i hjemmet

 • Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden.
 • Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.
 • Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk.
 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
 • Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner.
 • Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming.
 • Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig.
 • Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt. Kontakt oss
 • Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen.
 • Hvis du ikke har nok stikk- kontakter, bør du kontakt oss for å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko.
 • Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette gjør vi.

This site uses cookies. For more information click here.